Brittringen är en förening för alla brittintresserade. Du är välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen om du har frågor. Vi i styrelsen hjälper dig gärna med dina funderingar om britten.


Välkommen som medlem i Brittringen!


Som medlem får du även vår tidning, Brittbladet, som utkommer med tre nummer per år. Brittbladet innehåller intressanta artiklar, distriktsnytt, utställningsresultat m.m samt naturligtvis en massa brittbilder.

Ett medlemskap i Brittringen kostar 250 kronor per kalenderår för medlem. För medlemmar som inte bor i Sverige tillkommer postens avg (f.n. 50 kr).OBS! Beslut om den nya högre avgiften togs vid Brittringens årsmöte 2020-04-04.

Från 1 oktober 2020 höjs avgiften till 250 kronor. Beslut om den högre avgiften togs på Brittringens åsmöte 2020-04-04.

Anmälan gör du enklast genom inbetalning till postgiro 479 69 22 - 5. Kom ihåg att fylla i ditt namn, fullständig adress, telefonnummer & mailadress.

IBAN = SE86 9500 0099 6042 4796 9225
SVIFT-kod =NDEASESS

Du som är uppfödare, ange gärna ditt stamnamn och mailadress.

Brittringens målsättning är att:

 • Verka för ett ökat intresse för den brittiska korthår- & långhårssrasen
 • Verka för ett ökat samarbete mellan uppfödare och intresserade
 • Hålla ett aktuellt avelshaneregister samt förmedla kattungar
 • Propagera för god katthållning

  Brittringens stadgar  Historik
  1975 väckte Elisabeth Raab Alvarsson, Maud Dickson och Rina Mathiessen liv i Brittringen, men från början hette klubben Nordiska Manx & Européringen. Britter och européer hade samma standard och tävlade under samma premisser, vilket inte alltid gagnade britterna som ofta var mer "typade" än europén. År 1981 separerade man britten från europén och en ny standard skrevs. 1982 skrevs också en ny standard för europén. Några år senare bytte ringen namn till Brittringen och rasringen för europén heter numera Européringen.

 • Brittringen.se © 2003-2020