FÄRGER!
Ofta finns det ett intresse att få fram vissa färger 
när man parar. Här nedan finns ett schema som
visar hur resultatet kan bli när olika färger "blandas". 
Observera att exemplet visar katter som är 
heterozygota, t ex bärare av dilutionsanslag.
*
Parningar mellan homozygota katter ger ett betydligt
mer begränsat färgutfall. En homozygot katt 
bär t ex inte på dilutionsanlaget. Om två svarta 
homozygoter paras blir resultatet endast svarta avkommor. 
Mellan två heterozygota kan resultatet bli svart och blått.
*

Först en förklaring till de benämningar som används, 
nämligen FiFe's färgnummersystem för katt, EMS.

Benämning

Färg

Benämning

Färg

n

svart

blå

b

choklad

c

lila

d

röd

e

creme

f

svartsköldpadd

blåsköldpadd

h

chokladsköldpadd

j

lilasköldpadd

p

fawn

o

cinnamon

 

Hankattungar   (* Bärare av choklad/lilagen)

  Hane n n* b a a* c d d* e e*
Hona                      

 n

 

 na

na 

na 

na 

na 

na 

na 

na 

na 

na 

n*

 

na 

nabc 

nabc 

na 

nabc 

nabc 

na 

nabc 

na 

nabc 

b

 

na

nabc

bc

na

nabc

bc

na

nabc

na

nabc

a

 

 na

na 

na 

na 

na 

a

a*

 

na 

nabc 

nabc 

ac 

ac 

na 

nabc 

ac

c

 

na

nabc

bc

a

ac

c

na

nabc

a

ac

d

 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de

d*

 

de 

de

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de

e

 

de 

de 

de 

de 

de 

e

e*

 

de 

de 

de 

de 

de 

e

f

 

nade 

nade 

nade 

nade 

nade 

nade 

nade 

nade 

nade

nade

f*

 

nade 

nab
cde 

nab
cde 

nade 

nab
cde 

nab
cde 

nade 

nab
cde 

nade 

nab
cde

g

 

 nade

nade 

nade 

ae 

ae 

ae 

nade 

nade 

ae 

ae 

g*

 

nade 

nab
cde 

nab
cde 

ae 

ace 

ace 

nade 

nab
cde 

ae 

ace 

h

 

nade

nab
cde

bcde

nade

nab
cde

bcde

nade

nab
cde

nade

nab
cde

j

 

nade

nab
cde

bcde

ae

ace

ce

nade

nab
cde

ae

ace

 

 Honkattungar   (* bärare av choklad/lilagen)

 

Hane

n

n*

b

a

a*

c

d

d*

e

e*

Hona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

na

na

na

na

na

na

fg

fg

fg

fg

n*

 

na

nabc

nabc

na

nabc

nabc

fg

fghj

fg

fghj

b

 

na

nabc

bc

na

nabc

bc

fg

fghj

fg

fghj

a

 

na

na

na

a

a

a

fg

fg

g

g

a*

 

na

nabc

nabc

a

ac

ac

fg

fghj

g

gj

c

 

na

nabc

bc

a

ac

c

fg

fghj

g

gj

d

 

fg

fg

fg

fg

fg

fg

de

de

de

de

d*

 

fg

fghj

fghj

fg

fghj

fghj

de

de

de

de

e

 

fg

fg

fg

g

g

g

de

de

e

e

e*

 

fg

fghj

fghj

g

gj

gj

de

de

e

e

f

 

nafg

nafg

nafg

nafg

nafg

nafg

defg

defg

defg

defg

f*

 

nafg

nabc
fghj

nabc
fghj

nafg

nabc
fghj

nabc
fghj

defg

defghj

defg

defghj

g

 

nafg

nafg

nafg

ag

ag

ag

defg

defg

eg

eg

g*

 

nafg

nabc
fghj

nabc
fghj

ag

acgj

acgj

defg

defghj

eg

egj

h

 

nafg

nabc
fghj

bchj

nafg

nabc
fghj

bchj

defg

defghj

defg

defghj

j

 

nafg

nabc
fghj

bchj

ag

acgj

cj

defg

defghj

eg

egj

När det gäller färgen vitt är den speciell. 
En vit katt är oftast1) inte genetiskt vit. 
Den genetiska färgen kan vara vilken som helst. 
Vilken färg den vita katten har kan ibland ses när katten är liten. 
Vissa kattungar har fläckar på huvudet som visar 
denna genetiska färg. Om kattungen är creme eller röd 
syns inte dessa fläckar. Den vita kattens fläckar är inte "hörselfläckar" 
som det ibland sägs. Dövhet, som är vanligare på vita katter 
än på andra färger, "sitter i färgen". 
En vit katt med blå ögon löper betydligt större risk att 
bli döv/få nedsatt hörsel än en vit katt med orange/gula ögon.
 
1) Undantag för Foreign White som är en genetiskt vit katt


Brittringen.se © 2003-2013