S*Voyagers Thebe af Jupiter
Född 030728
, blå kastrat
Föräldrar är S*Lisebackes Oliwer och S*Blue Angel

Äldre s
ocial och nyfiken hane, omtyckt även i grannskapet. P g a ändrad livssituation och viss allergi i familjen vore det bra om han kunde få några goda år till hos någon annan. Kanske på landet?

Lena von Scheele
073-9994562

Borttages 2019-07-07


 
 

 

 


Även vuxna Britter kan ibland behöva nya hem. Här kan du som medlem i Brittringen annonsera gratis.
Skicka ett e-mail eller ett brev till

redaktor@brittringen.se
Kerstin Aggett
Marstavägen 10 H
148 60 STORA VIKA
08-464 76 01

Skriv kattens namn, kön, om den är kastrat, födelsedatum, föräldrar, ditt namn, e-mailadress och telefonnummer. Annonsen tas bort, om inget meddelas, efter ca 12 veckor.


Brittringen.se © 2003-2019