Ordförande

Elisabeth Alvarson Raab
Marstavägen 4 B
148 60 STORA VIKA
073-945 80 12
Vice ordförande

Louise Guézennec

Svanbergsgatan 5
752 31 Uppsala
072-252 43 11
Kassör

Kerstin Aggett
Marstavägen 10 H
148 60 Stora Vika
070-5201795

Sekreterare

Anna Sjöqvist
stbyn 13
137 9
1 Västerhaninge
073-6234271

Vice Sekreterare

Marianne Johansson
Vendelvägen 13
743 72 Björklinge
0730-313487


Redaktör


Kerstin Aggett
Marstavägen 10 H
148 60 STORA VIKA
070-5201795

Webmaster

Kerstin Aggett
Marstavägen 10 H
148 60 Stora Vika
070-5201795
Suppleant

Vibeke Östvik
Biskopskulla, Hormesta Säteri
749 63 Örsundsbro
079-075 33 39

Suppleant

Ingrid Arklund
Smeavägen 39 P
305 71 Haverdal
0702-699876

     


Revisor


Vakant

Revisorsuppleant

Vakant


Valberedning

Sara Björk

Valberedning

AnnChristine Burman

 


Kattungar

Alla medlemmar som väntar, planerar eller har kattungar, samt de som önskar köpa en britt kontaktar antingen vår ordförande eller vår webmaster.

Brittringen.se © 2003-2019