Ordförande

Elisabeth Alvarson Raab
Marstavägen 4 B
148 60 STORA VIKA
073-945 80 12
Vice ordförande

Louise Guézennec

Svanbergsgatan 5
752 31 Uppsala
072-252 43 11
Kassör

Kerstin Aggett
Marstavägen 10 H
148 60 Stora Vika
070-5201795

Sekreterare

Anna Sjöqvist
stbyn 13
137 9
1 Västerhaninge
073-6234271

Vice Sekreterare

Marianne Johansson
Vendelvägen 13
743 72 Björklinge
0730-313487


Redaktör


Kerstin Aggett
Marstavägen 10 H
148 60 STORA VIKA
070-5201795

Webmaster

Kerstin Aggett
Marstavägen 10 H
148 60 Stora Vika
070-5201795
Suppleant

Vibeke Östvik
Biskopskulla, Hormesta Säteri
749 63 Örsundsbro
079-075 33 39

Suppleant


Ingrid Arklund
Smeavägen 39 P
305 71 Haverdal
0702-699876

     


Revisor
/Valberedning

Vakant

Revisorsuppleant

Vakant


Kattungar

Alla medlemmar som väntar, planerar eller har kattungar, samt de som önskar köpa en britt kontaktar antingen vår ordförande eller vår webmaster.

Brittringen.se © 2003-2019