Utställningsresultat


SVERAK
Av Ulrika Eriksson

2018-05-05-2018-07-01

Brittringens utställning 2018-08-12

Av Kerstin Aggett

Speedcat 180804

Skånes kattklubb 180811

JKK 180818

Göteborgs Raskattklubb 180825

Sundsvalls kattklubb 180825

MSK 180902

Norrskenskatten 180915

Västsvenska kattklubben 180915

DÄK 180929

Elfsborgskatten 181007

Östkatten 181014

Hälsingekatten 181020

 

WCF
Av Sirkka Liisa Lundbergs


HCC 2018

Drammen 2018

SNRF Maj 2018


 

 

 


Brittringen.se © 2003-2019